Hewlett Packard RM1-0014-HEAT / RM1-0102-HEAT Fuser Assembly 220V RM1-0014 - HP LaserJet 4200 - RM1-0014-HEAT / RM1-0102-HEAT

Hewlett Packard logo

Hewlett Packard RM1-0014-HEAT / RM1-0102-HEAT Fuser Assembly 220V RM1-0014 - HP LaserJet 4200

Heating Element 220V for the Hewlett Packard LaserJet 4200/4300