Hewlett Packard RM1-1044-HEAT Heating Element 220V for the Hewlett Packard LaserJet 4345MFP

Hewlett Packard logo

Heating Element 220V for the Hewlett Packard LaserJet 4345MFP