Hewlett Packard RM1-0016-HEAT Heating Element 220V for the Hewlett Packard LaserJet 4250 / 4350

Hewlett Packard logo

Heating Element 220V for the Hewlett Packard LaserJet 4250/4350