Hewlett Packard RM1-0016-HEAT Heating Element 220V for the Hewlett Packard LaserJet 4250 / 4350 - RM1-0016-HEAT

Hewlett Packard logo

Hewlett Packard RM1-0016-HEAT Heating Element 220V for the Hewlett Packard LaserJet 4250 / 4350

Heating Element 220V for the Hewlett Packard LaserJet 4250/4350