Hewlett Packard RM1-1461-HEAT Heating Element 220V (OEM) for the Hewlett Packard LaserJet 1160 / 1320

Hewlett Packard logo

Heating Element 220V (OEM) for the Hewlett Packard LaserJet 1160/1320