Hewlett Packard RM1-4248-HEAT Heating Element 220V (OEM) for the Hewlett Packard LaserJet P2015

Hewlett Packard logo

Heating Element 220V (OEM) for the Hewlett Packard LaserJet P2015