Hewlett Packard RM1-8396-Heat Heating Element Assembly 220V for the Hewlett Packard LaserJet Enterprise M60x

Hewlett Packard logo

Heating Element Assembly 220V for the Hewlett Packard LaserJet Enterprise M601 / M602 / M603 / M604 / M605 / M606