Fujitsu PA03630-E910 Paper Input Chute for the Fujitsu fi-6130z / fi-6140z

Fujitsu logo

Paper Input Chute for the Fujitsu fi-6130z / fi-6140z