Hewlett Packard RM1-1531-HEAT Heating Element 220V (OEM) for the Hewlett Packard LaserJet 2400 / 2420 / 2430

Hewlett Packard logo

Heating Element 220V (OEM) for the Hewlett Packard LaserJet 2400/2420/2430